glitter hör till december
Decembermånad, å vi glittrar som aldrgi förr!!!